Açık Lise Seçmeli Psikoloji 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Zekâ iyi düşünme, iyi anlama ve iyi muhakeme gücüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekâ gerektiren bir davranış değildir?
2.
Soru 2 )İyi çevre koşulları zekâca geri olan bireyi normal ya da üstün zekâlı yapamaz. Uygun çevre koşulları ancak kalıtımla sınırları belirlenmiş olan zekânın en üst sınırına kadar gelişmesine olanak sağlar.
Bu parçanında zekânın gelişiminde belirleyici olan hangi etmen vurgulanmıştır?
3.
Soru 3 )Ahlaki değerlerle ilgili, bireyin düzenli ve süreklilik kazanmış davranış özelliklerinin bütünlüğüne karakter denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi karakter özellikleri arasında gösterilemez?
4.
Soru 4 )Freud’a göre kişilik üç temel yapıdan oluşur. İd kişiliğin biyolojik yönünü oluşturur. Ego ise kişiliğin psikolojik yönüdür. Kişiliğin toplumsal yönünü ise süper ego oluşturur.
Buna göre Freud’un kişilik kuramı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
5.
Soru 5 )Tiroit hormonunun fazla salgılanması kişide hareketlilik, canlılık ve kalp çarpıntısı yapar. Az salgılanması ise kısa boyluluk ve dev cüsselilik gibi durumlara sebep olabilir.
Verilen örnekte kişilik üzerinde etkili olan faktörlerden hangisi söz konusu edilmiştir?
6.
Soru 6 )Yirmi resimden oluşan testte deneğe her bir resim verildikten sonra, denekten karta uygun bir hikâye ya da resimdeki kişinin ne yaptığını, ne düşündüğünü anlatması istenir. Denek resimleri öykülendirirken kendi duygu, istek, ihtiyaç ve ilgilerini açığa vurur.
Verilen açıklama aşağıdaki kişilik ölçeklerinden hangisiyle ilgilidir?
7.
Soru 7 )Sağlıklı bir kişinin engellerle karşılaştığında, çatışmalara düştüğünde kaygılanması, içine kapanması normaldir. Ancak bu kaygılar günlük hayatını engellediği zaman kişi sağlığını kaybedebilir ve bu durum hastalık haline dönüşebilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kişinin sağlıklı olduğunu gösteren göstergeler arasında yer almaz?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi amaca yönelik davranışının engellenmesi durumunda bireyin vereceği tepkilerden biridir?
9.
Soru 9 )Aynı anda iki istenen durumla karşı karşıya kalındığında yaşanan çatışmaya yaklaşma – yaklaşma çatışması denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaklaşma – yaklaşma çatışmasına örnektir?
10.
Soru 10 )Uzun süre ya da yoğun stres yaşamış kişilerde ülser, astım, yüksek tansiyon ya da kalp rahatsızlıkları gibi bedensel bozukluklar görülebilir. Bunlar psikolojik nedenli bedensel hastalıklar olarak ortaya çıkar.
Bu hastalıklar aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
11.
Soru 11 )Kapalı, yağmurlu, rutubetli ve rüzgârlı havalar insanlarda gerginliğe neden olabilmektedir. Mevsim geçişleri de kişide yorgunluk, sıkıntı ve gerginlik yaratabilir.
Bu parçanında stres yaratan etmenlerden hangisine değinilmiştir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi iyi stresin yararlarından biri değildir?
13.
Soru 13 )Strese karşı gösterilen tepkilerden olan çekilme, engelle karşılaşan bireyin yenilgiyi kabul ederek mücadeleden vazgeçmesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çekilme tepkisine örnektir?
14.
Soru 14 )I. Stres yaratan sorunu çözüme ulaştırmazlar.
II. Stresin yarattığı gerginlikten kurtulmak için gösterilen avunma çabalarıdır.
III. Sık sık başvurulursa gerçekleri görmeyi engellediği için zararlı hale gelebilirler.
Savunma mekanizmalarıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
15.
Soru 15 )Sık sık yalan söyleyen birinin çevresindekileri yalancılıkla suçlaması savunma mekanizmalarından yansıtmaya örnektir.
Buna göre yansıtma için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi stresle baş edebilmek için başvurulacak yöntemler arasında yer almaz?
17.
Soru 17 )Kişinin yaşadığı kaygı durumlarına karşı, iki ya da daha fazla kişilik sistemi geliştirmesidir. Her kişilik sistemi tutarlı duygu ve düşünce süreçlerinden oluşur.
Bu durumun temelinde kurallara uyma-karşı çıkma ikilemi ve suçluluk duyguları vardır.
Açıklaması yapılan nevrotik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Sosyal psikoloji, bireyin sosyal çevre içindeki davranışlarını konu alır ve onları inceler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin inceleme alanına girer?
19.
Soru 19 )Bireylerin sürekli gruplara katılmaları doğal üyelik ve kazanılmış üyelik olmak üzere iki yolla olur. Doğal üyelik, gruba doğal yolla katılma iken, kazanılmış üyelik bir çabayı gerektirir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine katılma doğal üyelikle olur?
20.
Soru 20 )Bir bireyin davranışlarını ve görüşlerini baskı nedeniyle değiştirmesi ve hatta yanlış olduğunu bildiği halde başkaları öyle davranıyor diye davranışlarını değiştirmesi uyma davranışıdır.
Buna göre uyma davranışının temelinde aşağıdaki etkenlerden hangisi yer almaktadır?

Açık Lise Seçmeli Psikoloji 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Psikoloji 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Psikoloji 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Psikoloji 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Psikoloji 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Psikoloji 2 ders özetlerine de Seçmeli Psikoloji 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Psikoloji 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Psikoloji 2 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Psikoloji 2 1. dönem soruları, Seçmeli Psikoloji 2 3. dönem soruları Seçmeli Psikoloji 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020