Açık Lise Siyer 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki yakınlarından hangisi Hüzün Yılı’nda vefat etmiştir?
2.
Soru 2 )Siyer alanında yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Hz. Peygamber’in; boyu, yüzü, gözleri, kaşları, yürüyüşü gibi cismî sıfatlarını anlatan eserler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmişlerdir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Arap Yarımadası’nda yer alan şehirlerden biri değildir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi siyer kitaplarının sınıfları arasında yer almaz?
6.
Soru 6 )Sabiîlik’te aşağıdakilerden hangisine tapınılmaktadır?
7.
Soru 7 )“De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Allah’a ortak koşanların vay hâline!”
(Fussilet suresi, 6. ayet)
Bu ayette aşağıdaki inanç gruplarından hangisine öncelikle bir uyarı vardır?
8.
Soru 8 )Mekke’de putperestlik ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
9.
Soru 9 )Haniflerin özellikleri ile ilgili aşa ğıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
10.
Soru 10 )“İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve İbrahim’in, Allah’ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim’i dost edinmiştir.”
(Nisâ suresi, 125. ayet.)
Bu ayette aşağıdaki inanç gruplarından hangisine vurgu yapılmaktadır?
11.
Soru 11 )Semud kavmine aşağıdaki peygamberlerden hangisi gönderilmiştir?
12.
Soru 12 )“Eyyâmü’l-Arab” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
13.
Soru 13 )“Darü’n-Nedve” aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktaydı?
14.
Soru 14 )Cürhümlüler tarafından içi toprakla doldurularak kapatılan zemzem kuyusunu bulup yeniden halkın hizmetine sunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in amcalarından biri değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in isimlerinden biri değildir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) doğduktan sonra sütanneye verilmesinin gerekçeleri arasında yer almaz?
18.
Soru 18 )Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşa ğıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
19.
Soru 19 )“Abdullah bin Cüdan’ın evinde amcalarımla birlikte hazır bulundum. O meclisten o kadar memnun oldum ki ona bedel bana kızıl develer (yani en kıymetli dünya malı) verilse, o kadar sevinmezdim. O antlaşmaya şimdi de çağrılsam, yine icabet ederim.”
Hz. Peygamber’in bu sözünde bahsettiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin Hz. Muhammed’i (sav.) gençliğinde “Muhammed’ülEmin” diye isimlendirmelerinin gerekçelerinden biri değildir?

Açık Lise Siyer 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Siyer 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Siyer 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Siyer 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Siyer 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Siyer 1 ders özetlerine de Siyer 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Siyer 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Siyer 1 dersine ait diğer dönem yani Siyer 1 1. dönem soruları, Siyer 1 3. dönem soruları Siyer 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020