Açık Lise Siyer 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdaki kavramlardan hangisi diğerlerinden farklı bir anlamı içermektedir?
2.
Soru 2 )“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”
(Ahzâb suresi, 40. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
3.
Soru 3 )Dar’ul-Erkam ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
4.
Soru 4 )Hz. Hatice ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam davetine karşı çıkma sebepleri arasında yer almaz?
6.
Soru 6 )Hz. Peygamber’in Müslümanları hicret için Habeşistan’a yönlendirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )“Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir…”
Bu ayette anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki sahabelerden hangisi için “sıddık” unvanı kullanılmıştır?
9.
Soru 9 )Akabe Biatlarından sonra Hz. Peygamber Yesriblilere İslam’ı öğretmesi için aşağıdaki sahabelerden hangisini görevlendirmiştir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?
11.
Soru 11 )Hz. Peygamber’in Ashab-ı Suffe’yi yabancı dil öğrenmeye teşvik etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )“Onlardan önce Medine’ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler...”
(Haşr suresi, 9. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi övülmektedir?
13.
Soru 13 )Hicret’ten sonra Medine’deki alışveriş yerleri genellikle müşriklerle Yahudilerin elindeydi ve buralar İslam’ın uygun görmediği şekilde işletilmekteydi.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in bu soruna yönelik çözümü olmuştur?
14.
Soru 14 )Savaş için yahut başka bir maksatla Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı bütün askeri seferler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Bedir Savaşı’ndaki yenilgilerinin intikamını Müslümanlardan almak için Mekkeli müşrikler tarafından başlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Amir b. Sa’saa isimli Arap kabilesinin lideri, Hz. Peygamber’den kendilerine İslam’ı öğretmek için davetçiler istemişti. Hz. Peygamber, kabile reisinden bu kişilerin güvenlikleri için söz aldıktan sonra onlara Kur’an’ı iyi bilen davetçiler gönderdi. Fakat davetçiler verilen bu söze rağmen ihanete uğrayıp şehit edildiler.
Hakkında bilgi verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Kur’an-ı Kerim’de kendilerinden “ikiyüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar” şeklinde nitelenen grup aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Mûte Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
19.
Soru 19 )I. Hint İmparatorluğu
II. Mısır Mukavkıslığı
III. Sasani Hükümdarlığı
IV. Çin İmparatorluğu
Bunlardan hangileri Hz. Peygamber’in İslam’a davet mektubu gönderdiği devletlerdendir?
20.
Soru 20 )Mekke’nin fethinden sonra pek çok kabilenin elçileri Medine’ye gelerek Müslüman olduklarını belirtip İslam’ı anlatacak kişiler talep ediyorlardı. Bundan dolayı hicretin dokuzuncu yılı İslam tarihinde _________ olarak isimlendirilmiştir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Açık Lise Siyer 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Siyer 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Siyer 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Siyer 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Siyer 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Siyer 2 ders özetlerine de Siyer 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Siyer 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Siyer 2 dersine ait diğer dönem yani Siyer 2 1. dönem soruları, Siyer 2 3. dönem soruları Siyer 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020