Açık Lise Seç. Sosyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )İçinde yaşanılan toplumu, toplumsal grupları, kurumları ve ilişkileri bilimsel olarak anlayıp açıklamak için aşağıdaki bilimlerden hangisine ihtiyaç duyulur?
2.
Soru 2 )Yeri ve zamanı belli olan değişimler birer toplumsal olay örneğidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaydır?
3.
Soru 3 )Ölçülebilen olayların sayısal olarak gösterilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin amaçları arasında yer almaz?
5.
Soru 5 )Belli bir coğrafyaya yerleşen, ihtiyaç larını karşılamak için ilişkiler kuran, birbirlerini etkileyen, ortak bir kültürü paylaşan insan birlikteliğine toplum denir.
Verilen tanımda toplumla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
6.
Soru 6 ) ________ bilimi insanın kökenini, evrimini ve ilkel toplulukları konu edinir.
Verilen ifadede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
7.
Soru 7 )Araştırılacak bir konunun çeşitli yönleri vardır. Tek bir araştırmayla bir konuyu bütünüyle açıklığa kavuşturmak olanaksızdır. Bu nedenle araştırmacı, incelediği konunun sınırlarını çizmeli, neyi araştıracağını belirlemelidir.
Bu ifade bilimsel çalışmalarda uyulan aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
8.
Soru 8 )Bilimsel bir araştırmada öne sürü len varsayımların sınanması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Araştırmacının bir işçi gibi görü nüp uzun bir süre işçilerle çalışarak ve yaşayarak onlar hakkında bilgi edinmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?
10.
Soru 10 )I. Öznellik
II. Evrensellik
III. Genelleyicilik
Yukarıdakilerden hangileri bilimin ilkelerindendir?
11.
Soru 11 )Araştırılan konuyla ilgili bireylerle yapılan karşılıklı konuşma şeklinde gerçekleşen sosyolojik araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Doğuştan gelen ve çoğunlukla değiş meyen statülere, verilmiş statü denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilmiş statüye örnek olabilir?
13.
Soru 13 )Toplumun belirli bir statüde bulunan bireyden beklediği davranışlar toplumsal rol olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal rol örneği değildir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ifade eden yazılı ya da resmi normlarla ilgili doğru bir bilgidir?
15.
Soru 15 )Kırsal alanın olumsuz koşulları ile kentsel alanın olumlu özellikleri bireylerin köyden kente akışına neden olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kırsal alanın olumsuz koşullarından biridir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi küçük gruplar arasında yer almaz?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan bir toplumsal grup olan cemiyetin özelliğidir?
18.
Soru 18 )Kurtuluş Savaşı’nın halka dayanı larak kazanılmış olması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine örnek olabilir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan ortak unsurlar arasında yer almaz?
20.
Soru 20 )Bir tabakada yer alan bireyin yaşam koşulları değişmeksizin iş yerini ve çevresini değiştirmesine yatay hareketlilik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yatay hareketlilik örneğidir?

Açık Lise Seç. Sosyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Sosyoloji 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Sosyoloji 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Sosyoloji 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Sosyoloji 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Sosyoloji 1 ders özetlerine de Seç. Sosyoloji 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Sosyoloji 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Sosyoloji 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Sosyoloji 1 1. dönem soruları, Seç. Sosyoloji 1 3. dönem soruları Seç. Sosyoloji 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020