Açık Lise Seç. Sosyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
29 Aralık 2019
1.
Soru 1 )İnsanlar tarih boyunca meydana gelen olayları ve bunların nedenlerini,nasıl oluştuklarını anlamaya çalış mışlardır.
Verilen ifade sosyolojinin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilişkisine örnek olabilir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olgunun özelliklerindendir?
3.
Soru 3 )I. Göç
II. Seçim
III. Kurtuluş Savaşı
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal olay örneğidir?
4.
Soru 4 )Bir insan birlikteliğinin toplum olabilmesiiçin bazı koşulların gerçekleş mesi gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen koşullardan değildir?
5.
Soru 5 )Toplumların sınıflandırılmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi ölçüt olarak alınmamıştır?
6.
Soru 6 )Ölen ataların ruhlarına tapınma anlamı taşıyan inanış aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )“Sınıftaki öğrenciler arasında benzerlik arttıkça, sınıf içi uyum da o oranda artar.”
Verilen örnek aşağıdaki bilimsel yöntem aşamalarından hangisine ait olabilir?
8.
Soru 8 )Araştırmacının, gözlemlediği olay ya da gruba katılmadan bilgi elde ettiği gözlem türü aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalara başlamadan önce uyulması gereken ilkelerden değildir?
10.
Soru 10 )Sosyometri tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )Dört yılda bir yapılan olimpiyatlar ya da bir şehirde her yıl kurulan fuarlar aşağıdaki ilişki türlerinden hangisine örnek olabilir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yığın biçimlerinden değildir?
13.
Soru 13 )İnsanın yaşam içerisinde emek, eğitim ve deneyimleri ile sonradan kazandığı konumlardır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )• Toplayıcılık ve avcılık alanlarının azalması
• Hayvanların evcilleştirilmesi ve bitkilerin yetiştirilmesi
• Nufüs sayısı ve yoğunluğu arttığı için göç etmenin zorlaşması
Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi kent toplumsal yapısının özelliklerinden değildir?
16.
Soru 16 )Ülkemizde büyük kentlere yapılan yoğun göçler ve ekonomik gelişmeye paralel olmayan nüfus artışı önemli birtakım sorunlara neden olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen sorunlardan değildir?
17.
Soru 17 )“Millet” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun refah seviyesinin yüksek olduğunun göstergelerindendir?
19.
Soru 19 )Birey ya da grupların bir tabakadan başka bir tabakaya geçişine dikey hareketlilik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey hareketlilik örneğidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisinde statülerin artması ya da azalması bireylerin yetenek ve başarılarına bağlıdır?

Açık Lise Seç. Sosyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Sosyoloji 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Sosyoloji 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Sosyoloji 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Sosyoloji 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Sosyoloji 1 ders özetlerine de Seç. Sosyoloji 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Sosyoloji 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Sosyoloji 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Sosyoloji 1 2. dönem soruları, Seç. Sosyoloji 1 3. dönem soruları Seç. Sosyoloji 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020