Açık Lise Seç. Sosyoloji 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Kişinin kendi kültürünü merkeze alarak diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
2.
Soru 2 )Aşağıda verilen kültür özelliklerinden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )İspanyolların boğa güreşleri bir Hintliye yanlış gelebilir. Hindistan’da ineklere gösterilen inanç ise bir İspanyol için anlamsız olabilir.
Verilen örnekten hareketle kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
4.
Soru 4 )Örf, adet, gelenek ve görenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )İnsan emeğinin toplumsal gelişmesüreci içinde yarattığı araç ve gereç ler maddi kültür olarak değerlendirilirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögesidir?
6.
Soru 6 )Bir toplumsal kurum olarak siyaset aşağıdaki ilişkilerden hangisini konu edinir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumunun temel görevlerindendir?
8.
Soru 8 )Evlilik, kan bağı veya evlatlık yoluyla birbirine bağlı bireylerden oluşan ve aralarında karşılıklı hak ve ödevler bulunan küçük toplumsal birimdir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
9.
Soru 9 )Duygusal bir ihtiyaç olan sevgi ihtiyacının karşılanması ailenin aşağıdaki temel işlevlerinden hangisiyle ilgilidir?
10.
Soru 10 )• Otorite annenin büyük erkek karde şindedir.
• Akrabalık kadın soyundan geçer.
Verilen özellikler aşağıdaki aile türlerinden hangisine aittir?
11.
Soru 11 )Doğa güçlerine tapma biçimindeki din anlayışına natürizm denir.
Buna göre natürizm inanışında aşağıdakilerden hangisine tapılmaz?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerindendir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız tüketim malıdır?
14.
Soru 14 )Mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli bir biçimde artması sonucu paranın alım gücünün düşmesi enflasyon olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi enflasyonun yarattığı sorunlar arasında yer almaz?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi kapitalist ekonomi sisteminin özelliklerinden değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi siyasetin temel kavramlarından değildir?
17.
Soru 17 )• Yöneticiler Tanrı’nın temsilcileri olarak görülür.
• Yönetim dinsel kurallara göre dü zenlenir.
Verilen özellikler aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisine aittir?
18.
Soru 18 )Bedensel ve psikolojik farklılıkları ne olursa olsun insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar yönünden ayrım bulunmaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
19.
Soru 19 )Ormanların yok edilmesi toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden öncelikle hangisiyle ilgilidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi millî birlik bilincinin zayıflamasının nedenleri arasında yer alır?

Açık Lise Seç. Sosyoloji 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Sosyoloji 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Sosyoloji 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Sosyoloji 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Sosyoloji 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Sosyoloji 2 ders özetlerine de Seç. Sosyoloji 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Sosyoloji 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Sosyoloji 2 dersine ait diğer dönem yani Seç. Sosyoloji 2 1. dönem soruları, Seç. Sosyoloji 2 3. dönem soruları Seç. Sosyoloji 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020