Açık Lise Seç. Sosyoloji 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
29 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğesidir?
2.
Soru 2 )Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )Bir kültüre diğer kültürlerden giren bazı ögelerin, toplumdaki bazı gruplar ve bireyler tarafından benimsenmemesi sonucu ortaya çıkan durumdur.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
4.
Soru 4 )Toplumsal kurumlarla ilgili aşağı daki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi temel toplumsal kurumlar arasında yer almaz?
6.
Soru 6 )I. Neslin devamını sağlama
II. Çocuğa içinde bulunduğu kültürü öğretme
III. Aile üyelerinin duygusal ihtiyacını karşılama
Yukarıdakilerden hangileri aile kurumunun temel işlevleri arasındadır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi ailenin özelliklerinden değildir?
8.
Soru 8 )Bireyin üyesi olduğu grubun dışından biriyle gerçekleştirdiği evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )I. Zina
II. Geçimsizlik
III. Akıl hastalığı
Yukarıdakilerden hangileri Medeni Kanun’da yer alan boşanma sebeplerindendir?
10.
Soru 10 )Doğa güçlerine (güneş, ay, yıldızlargibi) tapma biçimindeki din anlayı şıdır.
Tanımı verilen inanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )İnsanda yokluk duygusuyla birlikte sıkıntı doğuran ve karşılanması gereken biyolojik ve toplumsal olgu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız üretim malı niteliğindedir?
13.
Soru 13 )• Sermaye
• Bölüşüm
• Emek
Verilen kavramlar aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisine aittir?
14.
Soru 14 )Sürekli artan enflasyon, hem ekonomik etkinliklerde hem de toplumsal yaşamda birtakım olumsuz sonuçlara neden olur.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen olumsuz sonuçlardan değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir?
16.
Soru 16 )Aristokrasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
17.
Soru 17 )Bir toplumda belli bir dönemde iletişim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi açıklayan “büyük boy kuramına” uygun bir örnektir?
19.
Soru 19 )Beğenilerin, ilgilerin oluşturulması, tüketim alışkanlıklarının moda ve reklamlarla yönlendirilmesiyle gerçekleşen değişimlerdir.
Verilen tanım toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisine aittir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde gerçekleşen toplumsal değişme örneğidir?

Açık Lise Seç. Sosyoloji 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Sosyoloji 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Sosyoloji 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Sosyoloji 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Sosyoloji 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Sosyoloji 2 ders özetlerine de Seç. Sosyoloji 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Sosyoloji 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Sosyoloji 2 dersine ait diğer dönem yani Seç. Sosyoloji 2 2. dönem soruları, Seç. Sosyoloji 2 3. dönem soruları Seç. Sosyoloji 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020