Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Sosyoloji toplumu bilimsel yöntemlerle açıklamaya çalışan bir bilimdir.
Buna göre sosyoloji aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilenmez?
2.
Soru 2 )1453 yılında İstanbul’un fethedilmesi ya da Birinci Dünya Savaşı birer toplumsal olay örneğidir.
Buna göre toplumsal olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
3.
Soru 3 )Bir kişinin işsiz olması sosyolojinin ilgi alanına girmez. Sosyoloji binlerce işsiz insanın toplumsal yaşamı etkilemesini ve ortaya çıkan sorunları konu edinir.
Buna göre sosyolojiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
4.
Soru 4 )Ortak bir takım özelliklere sahip olan, genellikle birbirleriyle fiziksel yakınlık ve ilişkisi bulunmayan insanların gruplandırılmasına toplumsal kategori denir. Yaş, eğitim, meslek gibi ölçütlere göre kategoriler oluşturulur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal kategori örneğidir?
5.
Soru 5 )Sosyoloji toplumsal gerçekliği kendi başına açıklamada yeterli olmaz. Bunun için tarih, coğrafya, psikoloji, antropoloji gibi alanlardan yararlanır.
Bu ifadeden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
6.
Soru 6 )Bir sosyolog iklim ve doğa koşullarının toplumsal yaşama etkilerini anlayabilmek için öncelikle aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanır?
7.
Soru 7 )Her olayın bir nedeni vardır ve bir olayın nedeni de daha önceki başka bir olaydır. Hem doğada hem de toplumda belirli koşullar altında, belirli nedenler belirli sonuçları doğurur.
Verilen ifade bilimsel çalışmaların dayandığı aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilişkilidir?
8.
Soru 8 )Diğer bilimler gibi sosyoloji de konusuna giren olay ve olguları incelerken bilimsel yöntemi kullanır.
Verilen açıklama sosyolojinin bilim olmasını sağlayan aşağıdaki özelliklerinden hangisine aittir?
9.
Soru 9 )Bireyler arasındaki yaklaşma ve uzaklaşma modellerini açıklamayı sağlayan sosyometri, küçük gruplara ve birbirini tanıyan bireylere uygulanan bir araştırma tekniğidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyometri tekniğiyle veri toplanmasına uygun değildir?
10.
Soru 10 )Toplumsal ilişki, en az iki kişi arasındaki karşılıklı etkileşime dayanan, belirli bir zaman sürecinde ve bir amaca yönelik olarak kurulan bağdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal ilişki örneğidir?
11.
Soru 11 )Geçmiş yıllarda lise mezunu olmak Türk toplumunda önemli bir statü sayılırken günümüzde üniversite mezunu olmak önemli bir statü sayılmaya başlanmıştır.
Verilen örnek aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
12.
Soru 12 )Kendi çocuğunun öğretmeni olan bir kadının, evde çocuğuna anne gibi davranması gerekirken öğretmen rolüne devam etmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi yazılı ya da resmi normlar arasında yer alır?
14.
Soru 14 )Birincil toplumsal gruplar yüz yüze ilişkilerin hâkim olduğu, sevgi ve yardımlaşma bağının yüksek olduğu gruplardır. Aile, akrabalık, arkadaş grupları biz duygusu taşıyan birincil toplumsal gruplardandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal grupların özelliğidir?
15.
Soru 15 )İnsanların doğayla olan ilişkileri sonucu binalar, köprüler, giyecekler gibi maddi kültür öğeleri; insanın insanla olan ilişkileri sonucu yasalar, gelenekler görenekler gibi manevi kültür öğeleri ortaya çıkmıştır. Maddi ve manevi kültür öğeleri toplumsal yapıya yansır, onu biçimlendirir.
Bu parçanında toplumsal yapıyı etkileyen hangi unsur vurgulanmıştır?
16.
Soru 16 )Köyden kente göç eden insanlar hızlı bir şekilde yasal olmayan yollardan imarsız konut yapımına yönelmiştir.
Bu durum yol, su, elektrik ve ulaşım gibi belediye hizmetlerinin aksamasına ve çarpık kentleşmeye neden olmuştur.
Bu parçanında kentleşmenin doğurduğu olumsuz sonuçlardan hangisi vurgulanmıştır?
17.
Soru 17 )I. Dil birliği
II. Toprak birliği
III. Tarih birliği
Verilenlerden hangileri milleti oluşturan unsurlar arsında yer alır?
18.
Soru 18 )Demokratik toplum bireylere, sınıflar ve tabakalar arasında yer değiştirme olanağı sağlar. Bireyler ancak demokratik toplumlarda mesleklerinde ve statülerinde değişiklik yapabilirler ve daha iyi yaşam standartlarına ulaşabilirler.
Buna göre demokratik toplumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
19.
Soru 19 )Bireylerin ya da grupların bir tabakadan diğer tabakaya geçişine dikey hareketlilik denir.
Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketlilik örneğidir?
20.
Soru 20 )Atatürk’ün millet anlayışı;
I. beraber yaşama isteği ve arzusunda olma,
II. zengin bir tarihsel mirasa sahip olma,
III. saf bir ırka ve kökene dayanma
unsurlarından hangileriyle uygunluk gösterir?

Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Sosyoloji 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Sosyoloji 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Sosyoloji 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Sosyoloji 1 ders özetlerine de Seçmeli Sosyoloji 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Sosyoloji 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Sosyoloji 1 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Sosyoloji 1 1. dönem soruları, Seçmeli Sosyoloji 1 3. dönem soruları Seçmeli Sosyoloji 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020