Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Kültürel mirasın gelecek kuşaklara devredilmesiyle toplumsal süreklilik oluşur. Böylece kültür geçmişi geleceğe bağlar.
Bu parçanında kültürün hangi özelliği vurgulanmıştır?
2.
Soru 2 )Kültürün maddi unsurları hızla değişirken, manevi unsurları daha yavaş değişmektedir. Bireylerin maddi kültür değişimine çabuk uyum sağladığı ancak manevi unsurlara uyumun daha geç olduğu görülmektedir.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
3.
Soru 3 )Kültür bireylere, gruplara ve toplumlara yaşam için gerekli davranış kalıplarını sunar. Ayrıca kültür ulusları, toplumları, grupları birbirinden ayırt eden, özgün kılan işleve sahiptir.
Verilen parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
4.
Soru 4 )Bireyin doğumuyla başlayan ve içinde yaşadığı toplumun kültürel ögelerini öğrenip benimsediği süreç aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
5.
Soru 5 )I. Dil
II. Eğitim
III. Sanat
Yukarıdakilerden hangileriyle kültür arasında ilişki vardır?
6.
Soru 6 )Aile, bir taraftan yeni nesiller dünyaya getirerek toplumun devamını sağlarken diğer taraftan aile bireylerinin beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Bu parçanında ailenin aşağıda verilen işlevlerinden hangisi söz konusu edilmiştir?
7.
Soru 7 )Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye küçük aile ya da çekirdek aile denir.
Buna göre küçük aile için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8.
Soru 8 )“Kutsal olduğu varsayılan doğaüstü bir güce ya da güçlere tapınma ve ibadet etmedir.”
Verilen tanım aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisine aittir?
9.
Soru 9 )I. Bireylerin psikolojik olarak rahatlamalarını sağlar.
II. Bir takım kurallarla toplumsal düzeni sağlamaya çalışır.
III. Bireyin nasıl bir hayat sürmesi gerektiği hakkında yol gösterici olabilir.
Verilenlerden hangileri dinin bireysel işlevlerindendir?
10.
Soru 10 )Totem denilen bir bitki, hayvan ya da cansız bir nesneye tapınmaya dayalı, klanlarda görülen bir dinsel inanış şeklidir. Tanımı verilen dinsel inanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi ekonomi kurumunun temel görevlerindendir?
12.
Soru 12 )Şeker, evde çay içerken kullanıldığında tüketim malı, lokum yapmak için kullanıldığında üretim malı olur.
Buna göre bir malın tüketim malı ya da üretim malı olmasının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )İşlerin farklılaşmasına bağlı olarak farklı işlerin farklı kişilerce yapılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevleri arasında yer almaz?
15.
Soru 15 )Üretimde kullanılan araçlara sermaye adı verilir. Üretim sonucu elde edilen ve yeniden üretim amacıyla kullanılan değerlerdir. Üretim araçlarını, makineleri, binaları ve atölyeleri kapsar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sermaye olarak adlandırılamaz?
16.
Soru 16 )Ülkeyi yönetme ve toplumsal düzeni sağlama işlevini aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisi yerine getirir?
17.
Soru 17 )Sözcük anlamı “halkın gücü” ya da “halk hükümeti” demek olan ve egemenliğin kaynağını halk iradesine dayandıran yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Toplumsal değişme, her toplumda ve her çağda görülen bir olgudur. Toplumsal değişmenin hızı farklılık gösterse de tüm toplumlar zaman içerisinde çeşitli değişimler geçirmektedirler.
Buna göre toplumsal değişme ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
19.
Soru 19 )Mezopotamya ve Mısır uygarlıkları büyük nehirlerin ve verimli toprakların üzerinde kurulmuştur. Doğal zenginliklerin, maden kaynaklarının, verimli toprakların varlığı toplumsal gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayan önemli bir etken olmuştur.
Bu parçanında toplumsal değişmeyi sağlayan aşağıdaki faktörlerden hangisi vurgulanmıştır?
20.
Soru 20 )Toplumu meydana getiren farklı maddi ve manevi unsurların uyumlu ve dinamik bir bütün oluşturacak şekilde birbirini tamamlamasına toplumsal bütünleşme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal bütünleşme için söylenemez?

Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Sosyoloji 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Sosyoloji 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Sosyoloji 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Sosyoloji 2 ders özetlerine de Seçmeli Sosyoloji 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Sosyoloji 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Sosyoloji 2 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Sosyoloji 2 1. dönem soruları, Seçmeli Sosyoloji 2 3. dönem soruları Seçmeli Sosyoloji 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020