Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )II. Meşrutiyet’in demokrasi tarihimize getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de siyasi partilerin kurulmasıdır. İttihat ve Terakki Fırkasına muhalefet olarak Osmanlı Ahrar Fırkası, Ahali Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi partiler kuruldu. Ayrıca yeni seçim kanunu kabul edilerek hükûmetin padişaha değil,meclise karşı sorumlu olması getirilmiştir.
II. Meşrutiyet Dönemi ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
2.
Soru 2 )I. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı
II. TBMM’nin açılması
III. Rusya’nın panslavist politikası
IV. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi
Yukarıdakilerden hangileri Balkan devletlerinin isyan ederek bağımsızlıklarını kazanmalarının nedenleri arasında yer alır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele hareketini başarısızlığa uğratmak için kurulan zararlı cemiyetlerden biridir?
4.
Soru 4 )I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Hükûmeti ile İtilaf devletleri arasında 10 Ağustos 1920’de imzalanan ancak uygulanamayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda sınırları dışında, müttefiklerine yardım amacıyla Galiçya, Romanya ve Makedonya cephelerinde savaştı. Galiçya ve Romanya cephelerinde Romanya’ya karşı Almanya ve Avusturya’nın yanında savaşa katıldı. Makedonya Cephesi’nde ise Bulgarlara yardımda bulunmuştur.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında savaştığı cephelerden biri değildir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Cephesi’ni açma nedenlerinden biridir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyetlerden biridir?
8.
Soru 8 )15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Atatürk’ün “Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.’’ sözü aşağıda verilenlerden hangisi ile açıklanabilir?
10.
Soru 10 )Mustafa Kemal’in Manastır Askeri Lisesi’nden sonra devam ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Mustafa Kemal’in askerlik mesleğinden istifası sonrasında “Ben ve kolordum bundan sonra da emrinizdeyiz Paşam.” diyerek Mustafa Kemal’i destekleyen 15.Kolordu Komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Sivas Kongresi’nde seçilen Temsil Heyeti’nin yürütme yetkisini kullanarak Batı Anadolu Millî Kuvvetler Genel Komutanlığı’na atadığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )İstanbul Hükûmeti Temsil Heyetinin varlığını aşağıdakilerden hangisi ile tanımıştır?
14.
Soru 14 )• Bölgesel olmasına karşın aldığı kararlar bütün yurdu ilgilendirdiği için milli bir kongre özelliği taşımaktadır.
• 7 Ağustos 1919’da Mustafa Kemal’in başkanlığında dokuz kişilik bir Temsil Heyeti seçerek çalışmalarını tamamlamıştır.
Hakkında kısa bilgi verilen kongre, aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )TBMM Hükûmeti ile Fransa arasındaki Ankara Antlaşması hangi zafer sonucunda imzalanmıştır?
16.
Soru 16 )20 Ocak 1921’de TBMM’de kabul edilen yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya İstanbul Hükûmeti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkarılan ayaklanmalardan biridir?
18.
Soru 18 )Millî Cemiyetlerin birleştirilmesiyle kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Ermenilerin Doğu Anadolu’ya yönelik toprak taleplerinden resmen vazgeçtiklerini kabul ederek TBMM Hükûmeti ile 3 Aralık 1920’de imzaladıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )I. Dünya Savaşı’ndan sonra İşgale uğrayan bölgelerde yaşayan halkın kendiliğinden harekete geçerek kurdukları direnme birlikleri aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 ders özetlerine de T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 dersine ait diğer dönem yani T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 1. dönem soruları, T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 3. dönem soruları T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020