Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Yeni Türk Devleti’nde meclis baş kanlığı ile hükûmet başkanlığının birbirinden ayrılması aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardan biridir?
3.
Soru 3 )Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine verilmesini sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımın gelişmesi için yapılanlardan biri değildir?
5.
Soru 5 )Özel teşebbüsün gerçekleştiremediği yatırımların devlet eliyle yapılması Atatürk’ün hangi ilkesinin uygulamasıdır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz yeraltı kaynaklarının araştırılması amacıyla kurulmuştur?
7.
Soru 7 )I. Beş Yıllık Kalkınma Planının ba şarılı bir şekilde uygulanmasının ardından II. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandığı halde uygulanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi TürkOrdusunun görevlerinden biri değildir?
9.
Soru 9 )“Ülkesini,yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.’’ diyen Atatürk bu düşünceyle aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?
10.
Soru 10 )“İstikbal göklerdedir’’ diyen Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini söyleyebiliriz?
11.
Soru 11 )1933’te iktidarı ele geçirerek II. Dünya Savaşı’nın başlamasında önemli rolü olan Alman Nazi Partisi Lideri aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Misakımilli sınırları içerisinde yer almasına karşın Musul’un Irak’a bırakılmasına neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Lozan Barış Antlaşması ile kurulan Boğazlar Komisyonu’nun Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile kaldırılmasından sonra bu komisyonun görev ve yetkileri aşağıdakilerden hangisine devredilmiştir?
14.
Soru 14 )I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak ve korumak amacıyla kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Türk Devleti’nin üç temel organından biri değildir?
16.
Soru 16 )Yasama gücü millet adına aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmaktadır?
17.
Soru 17 )Her Türk vatandaşının yasalar karşısında eşit olması ve devletin imkânlarından eşit olarak yararlanması Atatürk’ün hangi ilkesinin bir gereğidir?
18.
Soru 18 )Türk Tarih Kurumu ve Türk DilKurumu’nun kurularak milli kültü rümüzün gelişmesinin sağlanması Atatürk’ün hangi ilkesinin bir sonucudur?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi CumhuriyetDönemi’nde sağlık alanında yapı lan çalışmalardan biri değildir?
20.
Soru 20 )Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden birisinin olumsuz oy kullanarak bir kararın alınmasına engel olma hakkı, aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 ders özetlerine de T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersine ait diğer dönem yani T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 1. dönem soruları, T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 3. dönem soruları T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020