Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
29 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Yeni Türk Devleti’nde meclis başkanlığı ile hükümet başkanlığının birbirinden ayrılması aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?
2.
Soru 2 )Saltanatın kaldırılmasından sonra TBMM tarafından seçilmiş olan son halife aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kapatılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
4.
Soru 4 )Türkiye’nin üçüncü siyasi partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Kadınların gerek aile içinde gerekse toplumsal ve ekonomik hayatta erkeklerle eşit haklara sahip olmasını sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Türkiye’de her çeşit eğitim kurumunun devlet denetimine alınarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması aşağıdaki hangi kanunla gerçekleşmiştir?
7.
Soru 7 )Bütün vatandaşların kanun karşısında eşit olması ve eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetlerinden yaralanmasının sağlanması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulamasıdır?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin özelliklerinden biri değildir?
9.
Soru 9 )Çağa göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırılması ve bunların yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların getirilmesi esasına dayanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alandaki gelişmelerden biri değildir?
11.
Soru 11 )Hâkimiyetin kaynağına göre Türkiye’nin devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Türk Tarih Kurumu ve Türk DilKurumu’nun kurularak milli kültü rümüzün gelişmesinin sağlanması Atatürk’ün hangi ilkesinin bir sonucudur?
13.
Soru 13 )Türk-Yunan ilişkilerinin tehlikeli bir duruma gelmesine neden olan ancak 10 Haziran 1930’da imzalanan antlaşmayla çözüme kavuşan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )“Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler kalıcı olmaz kısa zamanda söner.’’ diyen Atatürk aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır?
15.
Soru 15 )I. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
II. Bu ilkelerin kabulünde dış baskı, zorlama ve taklitçilik yoktur.
III. Akla ve bilime dayanırlar.
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri arasında yer alır?
16.
Soru 16 )II. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya karşı atom bombası kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Misakımilliye aykırı olarak ülkemiz sınırları dışında kaldığı halde Atatürk’ün izlediği başarılı dış politika sayesinde 30 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )İtalya’nın Habeşistan’ı işgali ile Doğu Akdeniz’de ortaya çıkarmış olduğu tehdit sonucunda Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 8 Temmuz 1937’de kurulan pakt aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )“1939’da başlayıp 1945 yılında sona ermiş olan savaşa Türkiye doğrudan katılmamakla birlikte savaşın bütün sıkıntılarını ve yükünü çekmiştir. Ekonomik gücününün büyük bölümünü askerî yatırımlara ayırdığından kalkınma ve sanayileşme çabaları yavaşlamıştır.’’
Yukarıdaki sözü edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 ders özetlerine de T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersine ait diğer dönem yani T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 1. dönem soruları, T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 3. dönem soruları T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020