Açık Lise Seç. Tarih 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Karasuk kültürü, Yenisey Irmağı çevresinde ortaya çıkmıştır. Bu kültürde yenilik olarak demir madeni bulunmuş ve işlenmesine başlanmıştır. Bundanbaşka, dört tekerlekli arabalar ve ke çeden Türk çadırları ilk defa bu kültürde ortaya çıkmıştır.
Bu bilgiye göre Karasuk kültürü insanı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
2.
Soru 2 )Atı evcilleştirip binen ve ondan bir savaş aracı olarak ilk yararlanan kavim aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )İskitler ile Persler arasındaki mü cadeleleri konu alan eser aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Türk adına ilk olarak Çin yıllıklarında rastlanmıştır. Türk adını devlet adı olarak da ilk kez Kök Türkler kullanmışlardır. Çin kaynaklarında miğfer anlamında kullanılan Türk adı, Kök Türk Kitabelerinde Türk veya Türük şeklinde geçmektedir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun hükümdarlarından biri değildir?
7.
Soru 7 )Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’da kurulmuş olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Bizans üzerine I. ve II. Balkan seferlerini düzenleyen Avrupa Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Kutluk Devleti olarak da bilinen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Maniheizm dinini kabul etmeleriUygurların hayat anlayışlarında bü yük değişiklik meydana getirmiştir. Bu değişikliklerden biri Uygurların yerleşik yaşama geçmesidir. Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte Türklerde sosyal yaşam değişmiş, tarım ve mimari gelişmiş, şehircilik ve şehir kültürü ortaya çıkmıştır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Uygurların Maniheizm dinini kabul etmesinin sonuçlarından biri değildir?
11.
Soru 11 )Orta Asya’nın son derece elverişsiz olan tabiat ve iklim şartları, Türkleridevamlı bir mücadelenin içine itmiş tir. Türk karakteri, yaşayışı, sanat anlayışı, örf ve adetleri üzerinde derin izler bırakmıştır.
Bu bilgide aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?
12.
Soru 12 )Batı kaynaklarında Avar, Çin kaynaklarında Juan – Juan adıyla anılan Avarlara, Kök Türkler Apar demiş lerdir. Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Avarlar, bugünkü Moğolistan’da bir devlet kurmuşlardır.
Bu bilgiye göre Avarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
13.
Soru 13 )Türk tarihinde Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi aileler birliği anlamına gelmektedir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan biri değildir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis için kullanılan isimlerden biri değildir?
19.
Soru 19 )Talas Savaşı’nda Türkler aşağıdakilerden hangisini desteklemişlerdir?
20.
Soru 20 )Sasaniler Mazdek İsyanı’nı aşağıdakilerden hangisinin yardımıyla bastırmışlardır?

Açık Lise Seç. Tarih 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Tarih 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Tarih 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Tarih 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Tarih 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Tarih 1 ders özetlerine de Seç. Tarih 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Tarih 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Tarih 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Tarih 1 1. dönem soruları, Seç. Tarih 1 3. dönem soruları Seç. Tarih 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020