Açık Lise Seç. Tarih 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
29 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biridir?
2.
Soru 2 )Orta Asya’da Afanesyovo’nun devamı olarak kabul edilen kültür Tanrı Dağları ve Balkas Gölü’nden Yayık Nehri’ne kadar uzanan bozkır sahasında gelişmiştir. İlk defa tunçtan ve altından eşyalar yapılmıştır. Bu kültürü oluşturanların Türklerin atası olduğu kabul edilir.
Yukarıda sözü edilen kültür, aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Türk adı Uygur kaynaklarında hangi anlamda geçmektedir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün dini sonuçlarından biridir?
5.
Soru 5 )“Şanyü’’ unvanıyla devletin başına geçen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır?
7.
Soru 7 )Kök Türkler Akhunları ortadan kaldırmak için aşağıdaki devletlerden hangisiyle işbirliği yapmıştır?
8.
Soru 8 )Mani dinini benimseyen Orta Asya Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )İskitlere aşağıdaki alanlardan hangisinde usta oldukları için “Bozkırın Kuyumcuları” denilmiştir?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki kavimlerden hangisi dünyada “Nagy Szent Miklos’’ hazineleriyle ünlüdür?
12.
Soru 12 )Oğuzlarda din adamlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Eski Türklerde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen topluluklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi “kut’’ kelimesinin anlamlarından biri değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerdeki devlet görevlilerinden biri değildir?
16.
Soru 16 )“Sekiz Yükmek’’ , “Kardeş Hikâyesi’’ adlı metinler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?
17.
Soru 17 )Aşağıda Orta Asya Türklerinin destanları ve ait oldukları milletler eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonunda imzalanan antlaşma, Türk-Çin ilişkilerine ait ilk resmi belge kabul edilmiştir?
19.
Soru 19 )Türkler Müslüman Araplarla ilk kezhangi savaştan sonra karşı karşı ya gelmiştir?
20.
Soru 20 )“Mazdek İsyanı’’ aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yaşanmıştır?

Açık Lise Seç. Tarih 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Tarih 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Tarih 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Tarih 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Tarih 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Tarih 1 ders özetlerine de Seç. Tarih 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Tarih 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Tarih 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Tarih 1 2. dönem soruları, Seç. Tarih 1 3. dönem soruları Seç. Tarih 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020