Açık Lise Seç. Tarih 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )İslam dinini tebliğ eden peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Hz. Muhammed’in babası aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?
4.
Soru 4 )Arapların genel olarak hayat biçimleri göçebe ve yerleşik hayata dayalıydı. Göçebe hayat süren Araplara bedevi, kentlerde yaşayanlara ise medenidenilirdi. Göçebelerin en önemli ge çim kaynağı hayvancılık, yerleşiklerin ise tarım ve ticaretti.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
5.
Soru 5 )İslamiyetten önce Arapların çoğu putlara tapardı. Bunlara müşrik denirdi. Arabistan’da az da olsa Hristiyanlık ve Museviliğe inananlar da vardı. Ayrıca Araplar arasında kendilerine hanif adı verilen ve Hz. İbrahim’in dinine inanan insanlar da bulunuyordu.
Verilen bilgide İslam öncesi Arabistan’ın hangi özelliği anlatılmıştır?
6.
Soru 6 )İhşidoğulları Devleti’ne aşağıdakilerden hangisi son vermiştir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan bir devlettir?
8.
Soru 8 )Karahanlı Devleti, Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Karahanlılara ayrıca İlek Hanlar da denilmiştir. İranlılar ise bu devlete Al-i Afrasiyab ismini vermişlerdir.
Bu bilgilere göre Karahanlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9.
Soru 9 )Türk tarihinde sultan unvanını ilk defa kullanan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdaki savaşlardan hangisi Alp Arslan Dönemi’nde yapılmıştır?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kabul edilen dinlerden değildir?
12.
Soru 12 )Büyük Selçuklu Devleti’ndeki atabeylik kurumu Osmanlı’da hangi isimle devam etmiştir?
13.
Soru 13 )Büyük Selçuklu Devleti’nde, devletinçeşitli konulardaki yazışma iş lerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Büyük Selçuklu Devleti’nde eyaletlerin ve vilayetlerin başında bulunan askerî görevlilerden hükümdar soyundan olanlara ne denirdi?
15.
Soru 15 )Karahanlılar Dönemi Türk edebiyatı eserlerindendir. Uygur harfleriyle yazılmıştır. Eserin adı hakikatlerin eşiği anlamına gelmektedir. Konusu dinî ve ahlakidir. Yazarı Edip Ahmet Yükneki’dir.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Hıttin Zaferi ile Kudüs’üHaçlılardan alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Osmanlı-Memluk ilişkileri ilk defa hangi Osmanlı padişahı zamanında bozulmuştur?
18.
Soru 18 )Moğol İmparatorluğu parçalandıktan sonra İran’da hangi devlet kurulmuştur?
19.
Soru 19 )Moğollarda tüccarlardan ve pazara getirilen mallardan alınan vergiye ne denirdi?
20.
Soru 20 )Muhakemet’ül Lûgateyn adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Seç. Tarih 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Tarih 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Tarih 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Tarih 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Tarih 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Tarih 2 ders özetlerine de Seç. Tarih 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Tarih 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Tarih 2 dersine ait diğer dönem yani Seç. Tarih 2 1. dönem soruları, Seç. Tarih 2 3. dönem soruları Seç. Tarih 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020