Açık Lise Seç. Tarih 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
29 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi’nde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir?
2.
Soru 2 )Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk sefer aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman Dönemi’nde yaşanmamıştır?
4.
Soru 4 )“Oğuz” adına ilk kez aşağıdaki eserlerden hangisinde rastlanmıştır?
5.
Soru 5 )• Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler yumuşadı.
• Orta Asya Çinlilerin kontrolüne girmekten kurtarıldı.
• Abbasi Devleti yönetiminde Türkler görev almaya başladı.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucudur?
6.
Soru 6 )• Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır.
• Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
• İkili yönetim anlayışı vardır.
Yukarıda sözü edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde halkın yaşayış biçimlerinden biri değildir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkan devletlerden biri değildir?
9.
Soru 9 )Pasinler Savaşı aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
11.
Soru 11 )Türk İslam devletlerinde uygulanan el yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışlarla süslendiği sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki devletlerden hangisi Timurluların saltanatına son vermiştir?
13.
Soru 13 )I. Karahanlılardan itibaren hükümdarlar “Sultan” unvanı kullanmaya başlamıştır.
II. Ülke hanedanın ortak malı sayılmıştır.
III. Hutbe okutmak, para basmak hü kümdarlık sembollerindendir.
IV. Ülkenin bir bölümünü idare eden hanedan üyelerine “tıraz’’ denilmiştir.
Türk İslam devletlerindeki devlet yönetimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde devlete ait bayrağı taşıyan görevliye verilen isimdir?
15.
Soru 15 )Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayanlardan askerlik yapmadıkları için alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra yazılan ilk İslami Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Uluğ Bey’in öğrencisidir. Matematik ve astronomi alanında eserler yazmıştır. İstanbul’un ilk enlem ve boylamlarını hesaplamıştır. “Risâletu’lFethiyye’’, “Meserretu’l Kulûb’’ önemli eserleri arasındadır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir?
18.
Soru 18 )Memlûklerde devletin yazışmaları nı yöneten birim aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Moğol İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla merkezden ayrılarak kurulan devletlerden biri değildir?
20.
Soru 20 )Kudüs’ü Hıttin Zaferi ile Haçlılardan alan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Seç. Tarih 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Tarih 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Tarih 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Tarih 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Tarih 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Tarih 2 ders özetlerine de Seç. Tarih 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Tarih 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Tarih 2 dersine ait diğer dönem yani Seç. Tarih 2 2. dönem soruları, Seç. Tarih 2 3. dönem soruları Seç. Tarih 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020