Açık Lise Seçmeli Tarih 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
29 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya; doğudan Kingan Dağları, kuzeyden Sibirya, batıdan Hazar Denizi, güneyden Hindikuş ve Karanlık Dağları ile çevrilidir.
Verilen bilgiye göre Orta Asya’nın batı sınırını oluşturan deniz aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Anav kültürünün insanı, güneşte kurutulmuş tuğlalardan yapılan evlerde oturuyor; koyun, sığır gibi hayvanları besliyor; çiftçilik yapıyordu.
Bu bilgiye göre Anav kültürü insanı için aşağıdakiler hangisi söylenemez?
3.
Soru 3 )Andronovo kültüründe tunçtan ve altından yapılmış eşyaların görülmesi aşağıdakilerden hangisinde geliştiklerini gösterir?
4.
Soru 4 )Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri de anayurt topraklarının hızla çoğalan Türklere geçim bakımından yetersiz kalması, otlakların da sayısı gittikçe artan sürülere yetmemesidir. Göçlerin bu nedeni aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?
5.
Soru 5 )“Bozkırların Kuyumcuları” olarak bilinen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Türk tarihindeki ilk düzenli ordu teşkilatını kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Mete tahta çıktığında ülkesinin doğusunda Moğol asıllı bir kavim olan Tunguzlar, güneyinde Çinliler, güneybatısında da Yüe-çiler bulunuyordu.
Bu bilgiye göre Mete tahta çıktığında ülkesinin güneyinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktaydı?
8.
Soru 8 )Kavimler Göçü’nün başlamasına neden olan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Attila aşağıdaki devletlerden hangisinin hükümdarıdır?
10.
Soru 10 )Avrupa Hun Devleti Margos Barış Antlaşması’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?
11.
Soru 11 )Sasaniler ile I. Kök Türk Devleti’nin işbirliği yaparak yıktıkları devlet aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki devletlerden hangisi Bumin Kağan tarafından kurulmuştur?
13.
Soru 13 )Uygurlar en parlak dönemini hangi hükümdar zamanında yaşamışlardır?
14.
Soru 14 )Manas Destan’ı aşağıdakilerden hangisine aittir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir?
16.
Soru 16 )Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Kıpçaklar, ülkelerini işgal eden AltınOrda hükümdarı Batu Han’a karşı başarılı olamadılar. Bu yenilgiden sonra dağılarak Macaristan’a ve Balkanlara göç ettiler. Macaristan’a giden Kıpçaklar Romen Devleti’nin kuruluşunda etkili oldular.
Bu bilgilere göre Kıpçaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
17.
Soru 17 )İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının en alt birimi aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan değildir?
19.
Soru 19 )İlk Türk devletlerinde hükümdar eşine ne denirdi?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kabul ettiği dinlerden biri değildir?

Açık Lise Seçmeli Tarih 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Tarih 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Tarih 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Tarih 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Tarih 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Tarih 1 ders özetlerine de Seçmeli Tarih 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Tarih 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Tarih 1 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Tarih 1 1. dönem soruları, Seçmeli Tarih 1 3. dönem soruları Seçmeli Tarih 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020