Açık Lise Tarih 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Türklerin bilinen ilk anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Kırgız Bozkırları ve Altay Dağları, doğuda Moğolistan ve Çin’in batısı, güneyde ise Tibet Platosu ile Hindikuş Dağları arasında yer alır.
Buna göre Türkler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
2.
Soru 2 )Eski Türklerde kağana devlet yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.
Buna göre Eski Türklerin devlet yönetimiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
3.
Soru 3 )“Türk devlet teşkilatında yılda üç kez toplanılarak devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir.”
Yukarıda açıklaması yapılan tanım aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin ekonomik sebeplerinden biridir?
5.
Soru 5 )Eski Türk toplumunda sözlü hukuk kuralları olan töreye kağanlar da dâhil herkesin uyması zorunludur. Töre, kağanın keyfi hareket etmesini engellemiş ve halkına adil davranması için bir kontrol mekanizması olmuştur.
Buna göre töre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
6.
Soru 6 )Sahte ricat ve pusudan oluşanTürklere özgü savaş taktiği aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi Arap toplumunun özelliklerinden biri değildir?
8.
Soru 8 )Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye hicreti sonrasında burada bulunan gayrimüslim topluluklarla Medine Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre Medine’ye bir saldırı olduğunda Müslüman ve gayrimüslimlerin birlikte hareket etmeleri karara bağlanmıştır.
Buna göre Hz. Muhammed Medine Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde gerçekleştirilen askerî bir gelişmedir?
10.
Soru 10 )Emeviler Dönemi’nde Ömer bin Abdülaziz’in Arap olmayan Müslümanlardan alınan cizye vergisini kaldırması aşağıdakilerden hangisini ortadan kaldırmıştır?
11.
Soru 11 )İspanya’da kurularak bu bölgede İslamiyet’in yayılmasını sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde dini ilimlerden biri değildir?
13.
Soru 13 )Tıp alanındaki “El-kanun fı’t-tıb” adlı eseriyle ünlü, İslam aleminde “Şeyh el-Reis” adıyla anılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Türkler Müslüman Araplarla ilk kezhangi savaştan sonra karşı karşı ya gelmiştir?
15.
Soru 15 )Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyledevlet yapısında birçok deği şiklik yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden biri değildir?
16.
Soru 16 )Türk tarihinin ilk sözlüğü kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Malazgirt Zaferi’nden sonra Abbasi halifesinin “İslam Ülkelerinin Sultanı’’ unvanı verdiği hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin iç ve dış yazışmalarına bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Selçuklularda eyaletlere gönderilen şehzadeleri yetiştirmek ve işlerini idare etmek amacıyla gönderilen görevliye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden biri değildir?

Açık Lise Tarih 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Tarih 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Tarih 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Tarih 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Tarih 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Tarih 2 ders özetlerine de Tarih 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Tarih 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Tarih 2 dersine ait diğer dönem yani Tarih 2 1. dönem soruları, Tarih 2 3. dönem soruları Tarih 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020