Açık Lise Tarih 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )XVIII. yüzyılda henüz siyasi birliğini sağlayamamış devlet aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Osmanlı Devleti’nde;
• İlk Türk matbaasının açılması,
• Yeni okullar ve kütüphaneler açılması
gelişmeleri aşağıdaki alanlardan hangisine katkı sağlamıştır?
3.
Soru 3 )Aydınlanma Çağı düşünürlerinin ortaya koyduğu “Aydınlanma Felsefesi” nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki devletlerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın başlattığı sömürgecilik yarışında yer almamıştır?
5.
Soru 5 )Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya karşı kaybettiği savaştan sonra ilk kez savaş tazminatı ödemeyi kabul ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )ABD’nin kuruluşu Avrupa’da önemli değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?
7.
Soru 7 )1789 Fransız İhtilali’nden önce Fransız halkı soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere dört ana gruba ayrılmıştı.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
8.
Soru 8 )XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti toprak kayıplarını durdurmak amacıyla aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahatlara önem vermiştir?
9.
Soru 9 )Osmanlı Devleti’nde “Vaka-i Hayriye” olarak adlandırılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Osmanlı Devleti, Mısır sorununda İngiltere’nin desteğini almak için aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?
11.
Soru 11 )Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen;
I. Avrupa’ya öğrencilerin gönderilmesi,
II. Divanıhümayunun kaldırılması,
III. Nizamıcedit Ordusu’nun kurulması,
IV. Kütüphanelerin açılması
ıslahatlarından hangileri idari alanla ilgilidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile getirilen yeniliklerden biri değildir?
13.
Soru 13 )Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti kabul edildiği ve Avrupa devletler hukukundan yararlanma hakkı elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı özgürlükçü fikirleri benimseyen ve Osmanlı Devleti’nin iç ve dış sorunlarının Mutlakıyet yönetiminden Meşruti yönetime geçmekle çözülebileceğini düşünen aydınların kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Osmanlı tarihinde seyahat amacıyla yabancı ülkeleri ziyaret eden ilk ve son padişah aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Osmanlıcılık düşüncesinin hayata geçirilmesi ile ilgili değildir?
17.
Soru 17 )Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan ve Osmanlı Medeni Kanunu olarak da bilinen kanun hangisidir?
18.
Soru 18 )İngiltere’nin Rusya’nın sıcak denizlere açılma politikası karşısında Osmanlı Devleti’ni desteklemesinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunda en göze çarpan olayların başında ülkede nüfusun yapısındaki ve kentlerdeki değişim gelmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden biri değildir?
20.
Soru 20 )Sultan Abdülmecit Dönemi’de Mekatib-i Umumiye Nezareti kurularak rüştiyelerin artırılması ve öğretmen yetiştirmek üzere Darü’lMuallim Okulunun açılması aşağı daki hangi alana önem verildiğinin göstergesidir?

Açık Lise Tarih 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Tarih 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Tarih 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Tarih 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Tarih 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Tarih 4 ders özetlerine de Tarih 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Tarih 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Tarih 4 dersine ait diğer dönem yani Tarih 4 1. dönem soruları, Tarih 4 3. dönem soruları Tarih 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020