Açık Lise Tarih 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
29 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Osmanlı Devleti 18. yüzyılda toprak kayıplarını önlemek amacıyla hangi alanda ıslahat yapmıştır?
2.
Soru 2 )Londra, Viyana, Berlin ve Paris gibi Avrupa başkentlerinde ilk daimi elçilikler aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında açılmıştır?
3.
Soru 3 )18. yüzyıl ıslahatlarının Duraklama Dönemi ıslahatlarına göre daha kalıcı ve başarılı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri Dönemi yenilikleri arasında yer almaz?
5.
Soru 5 )Rusya’nın Osmanlı Devleti yönetiminde yaşayan Ortodoks Slavların koruyuculuğunu üstlenerek gerçekleştirmek istediği ideal aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Osmanlı tarihinde “Vaka-i Hayriye” olarak adlandırılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Milliyetçilik hareketleri kapsamında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmak için isyan eden ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Osmanlı Devleti’nin ihracatının üstünde ithalat yapmak durumunda kaldığı, Batılı ülkelerin açık pazarı durumuna gelmesine neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi 3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın tanıdığı haklardan birisidir?
10.
Soru 10 )Osmanlı Devleti’nin galip devlet olarak imzaladığı son antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Osmanlı Devleti’nin bağlılıkları ve Türk toplumuyla kaynaşmış olması sebebiyle “millet-i sadıka” adını verdikleri millet aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )II. Abdülhamit’in İslamcılık düşüncesini hayata geçirmek amacıyla dünyadaki Müslümanları Osmanlı yönetimi altında toplamaya çalıştığı fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın neticesinde Osmanlı’da dış ticaret dengesinin Avrupalılar lehine bozulduğunun göstergesidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki taarruz cephelerinden birisidir?
15.
Soru 15 )“Gülhane Hatt-ı Hümayun” olarak adlandırılan ferman aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aralarında Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa gibi şair ve yazarların da bulunduğu bir grup Osmanlı aydını tarafından kurulan, Batı tarzı bir devlet yönetimini savunan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Osmanlı Devleti’nde II. Mahmut Dönemi’nde kurulan, “tıp eğitimi” veren okul aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )1883’de ülkemizin ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi-i Nefise Mektebi’ ni, 1891’de II. Abdülhamit’in emriyle İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni kuran, Batı tarzı Türk resminde insan figürü çizen ilk ressamımız aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprağını aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile kaybetmiştir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile aynı tarafta yer alan devletlerden birisidir?

Açık Lise Tarih 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Tarih 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Tarih 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Tarih 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Tarih 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Tarih 4 ders özetlerine de Tarih 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Tarih 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Tarih 4 dersine ait diğer dönem yani Tarih 4 1. dönem soruları, Tarih 4 3. dönem soruları Tarih 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020