Açık Lise Tarih 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
29 Aralık 2019
1.
Soru 1 )XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlerin “amaca ulaşmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” politik anlayışa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Lale Devri’nde Doğu ve Batı’dan çeşitli eserler tercüme edilip, matbaada çoğaltılarak basılması sağlanmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
3.
Soru 3 )XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da görülen;
I. Bilimde akıl, deney ve gözlem yönteminin ön plana çıkması
II. Sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşanması
III. Fransız İhtilali ile özgürlük, eşitlik, milliyetçilik fikirlerinin yayılması
gelişmelerinden hangileri dünyada önemli siyasi değişiklere neden olmuştur?
4.
Soru 4 )Rus Çarı I. Petro Karadeniz’e inebilmek için Osmanlı Devletinin aşağıdaki hangi toprağını ele geçirmek istemiştir?
5.
Soru 5 )III. Selim Dönemi’nde Paris’teki Osmanlı elçilerinin etkisiyle Osmanlı modası başlamış ve Fransız kadınlar Osmanlı kadınlarının kullandığı başlı ğa benzer başlıklar kullanmışlardır.
Bu olay Osmanlı Devleti’nin Fransız toplumuna hangi alanda etki ettiğine kanıt olarak gösterilebilir?
6.
Soru 6 )Osmanlı Devleti’nde Divanıhü mayun’un kaldırılarak yerine kabine sistemine geçilmesi aşağıdaki hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
7.
Soru 7 )Avrupalıların, İlk kez Viyana Kongresi (1815) sırasında kullandıkları ve Türk-İslam dünyasına karşı izledikleri politikayı ifade eden deyim aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Sultan I. Abdülmecit Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra, bu fermana dayanılarak yapılacak bütün yasaları uygulayacağını ve gerekli ıslahatları yapacağına yemin etti.
Bu gelişme ile padişah aşağıdakilerden hangisinin üstünlüğünü kabul etmiştir?
9.
Soru 9 )Islahat Fermanı ile gayrimüslimler devlet memuru olma ve kanun önünde Müslüman halkla eşitlik gibi yeni haklar elde etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere bu fermanla yeni haklar tanımasının amaçlarından biri olduğu söylenemez?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?
11.
Soru 11 )II. Abdülhamit aşağıdakilerden hangisine dayanarak Mebusan Meclisini kapatmıştır?
12.
Soru 12 )Trablusgarp Savaşı aşağıdaki hangi antlaşma ile sona ermiştir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesi kurulan Üçlü İttifak devletleri arasında yer almamıştır?
14.
Soru 14 )Avrupa uygarlığını üstün tutan ve onun benimsenmesini savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinin sebeplerinden biri değildir?
16.
Soru 16 )Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı mücadele etmiştir?
17.
Soru 17 )Mustafa Kemal ve Türk askerinin kahramanca mücadelesiyle; Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda büyük zaferler kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki eserlerden hangisi XIX. yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nin Avrupa mimari üslubu örnek alınarak yapılmıştır?
19.
Soru 19 )I. Dünya Savaşı sonunda sağlanan barışı korumak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
20.
Soru 20 )Osmanlı’da ilk resim eğitimi veren okul olan Sanayiinefise Mektebi’ni açan ünlü Türk ressam aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Tarih 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Tarih 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Tarih 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Tarih 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Tarih 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Tarih 4 ders özetlerine de Tarih 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Tarih 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Tarih 4 dersine ait diğer dönem yani Tarih 4 2. dönem soruları, Tarih 4 3. dönem soruları Tarih 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020