Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
14 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Miras ve vasiyet gibi konularla ilgili hükümler fıkhın aşağıdaki konularından hangisinin içerisinde incelenir?
2.
Soru 2 )“Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar…”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayet fıkıh ilminin temel ilkelerinden hangisi için dayanak oluşturur?
3.
Soru 3 )“Kişinin günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Geçmiş ümmetlerin helâk olmasının başlıca sebeplerinden biri, cezaların sadece fakir ve zayıf kimselere uygulanıp zengin, soylu ve güçlülerin affedilmesidir.
Bu hadiste İslam hukukunun temel ilkelerinden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde, suçluya ceza verilmesinin amaçlarından biri değildir?
6.
Soru 6 )İslam hukukunun temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Kitap, sünnet veya icmada açık hükmü olmayan bir mesele hakkında aralarındaki ortak illet nedeni ile yine bu kaynaklardan birinde yer alan benzer bir hükmü vermektir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Fıkıh usulü alanında yazılmış olan “er-Risale” adlı eser aşağıdaki İslam âlimlerinden hangisine aittir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun “münakehat” başlığı altında incelenir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının hoş görmediği tutum ve davranışlardan biridir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir?
12.
Soru 12 )Kulun, Allah’ı sıfatları, fiilleri ve isimleriyle tanıması, O’nun hakkında bilgi sahibi olması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadet-ahlak ilişkisi ile ilgilidir?
14.
Soru 14 )“İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Müminlerin Allah’ı sevmesi ise hepsinden kuvvetlidir…”
(Bakara suresi, 165. ayet)
Bu ayette altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
15.
Soru 15 )Terbiye kavramı Yüce Allah’ın isimlerinden hangisi ile ifade edilir?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi Mecelle’de yer alan “Zaruretler, yasak olan şeyleri mübah kılar.” ilkesine dayanak gösterilebilir?
17.
Soru 17 )Akıllı ve kültürlü olmakla kazanılan, beşeri münasebetlerde hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni davranışlar sergilemeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukukunun Temel kaynaklarını ifade etmek için kullanılan kavramdır?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki uygulamalardan hangisi icma sonucunda alınan bir karardır?
20.
Soru 20 )Mecelle’ de yer alan “Def-i mefâsid celb-i menâfi’den evlâdır.” ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Temel Dini Bilgiler 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Temel Dini Bilgiler 2 ders özetlerine de Temel Dini Bilgiler 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem yani Temel Dini Bilgiler 2 1. dönem soruları, Temel Dini Bilgiler 2 3. dönem soruları Temel Dini Bilgiler 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020