Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
29 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Kendisine vahiy gönderilen ilk peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Bu soru iptal edildi.
3.
Soru 3 )Kur’an, Hz. Peygamber’in zamanında yassı taş, bez parçaları vb. şeylere yazılmıştı. Onun vefatından sonra Hz. Ebu Bekir döneminde Hz. Ömer’in teklifiyle Kur’an ayetlerini toplamak amacıyla bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, ayetleri iki kapak arasına toplayarak kitap hâline getirmiştir.
Kitap haline getirilen bu ilk nüshaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Kur’an-ı Kerim’in her beş sayfasından oluşan bölümüne ne denir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in eğitici özellikleri arasında değerlendirilemez?
6.
Soru 6 )Günlük hayatta kullanılan “selamun aleykum, maşallah, barekallah, vallahi vb.” birçok ifade ve sahip olunan “vefa, saygı, yardımlaşma vb.” değerlerin gelişmesinde Kur’an’ın etkisi olmuştur. Birçok aile çocuklarına isim verirken bu ismin Kur’an’da geçmiş olmasına önem verir. Bazı edebi eserlerin yazılmasında da Kur’an’ın etkisi vardır.
Bu paragraftan Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
7.
Soru 7 )Bu soru iptal edildi.
8.
Soru 8 )“Eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak melek gönderirdik.”
(İsrâ suresi, 95. ayet)
Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturmaktadır?
9.
Soru 9 )Peygamberlerin ortak niteliklerinden olup “üstün zekâya sahip olma” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada hiç kimse bulamadıysanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size ‘Geri dönün!’ denilirse hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir.”
(Nûr suresi, 27-28. ayetler)
Bu ayetlerde tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )İnsanın yaratılışından gelen özellikleri, çevrenin etkisi vb. etkilerle oluşturduğu davranışlara ne ad verilir?
12.
Soru 12 )I. Büyüklere saygı göstermek
II. Oruç tutmak
III. Zekât vermek
IV. Hastaları ziyaret etmek
Bunlardan hangileri ahlâkî görev kapsamında değerlendirilmez?
13.
Soru 13 )İnsanı tembelliğe sürükleyen, çalış ma gücünü yok edip insanlar arasına kin ve düşmanlık saçan bir kazanç yoludur. Fert ve toplum hayatında unutulmaz yaralar açar. İnsanın şahsi ve ailevi hayatında huzursuzluklara neden olur. Kur’an’da bu kötü davranış ve alışkanlığın her türlüsü haram kılınmıştır.
Hakkında bilgi verilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Şeytanın Allah’ın huzurundan kovulma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki ayetlerden hangisiİslam dininin dünya hayatına bakı şını vurgulamaktadır?
16.
Soru 16 )Bu soru iptal edildi.
17.
Soru 17 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadet ile ilgilidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de peygamberliği hakkında şüphe bulunmayan isimlerden biridir?
19.
Soru 19 )Hz. Peygamber bir gün pazarda dolaşırken bir buğday çuvalı görür. Yaklaşır, elini buğdayın içine daldırır ve buğdayın üst kısmının kuru alt kısmının ise yaş olduğunu fark eder. Satıcıya bu durumu alıcılara söyleyip söylemediğini sorar. Satıcı, söylemediğini ifade edince Hz. Peygamber “Bizi aldatan bizden değildir.” buyurur.
Bu metinde sakınılması istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Sünnet, İslam’ın Kur’an’dan sonra gelen ikinci kaynağıdır. Kur’an-ı Kerim’de de bu durum birtakım ayetlerde ifade edilmektedir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi buna örnek oluşturur?

Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Temel Dini Bilgiler 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Temel Dini Bilgiler 2 ders özetlerine de Temel Dini Bilgiler 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem yani Temel Dini Bilgiler 2 2. dönem soruları, Temel Dini Bilgiler 2 3. dönem soruları Temel Dini Bilgiler 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020