Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Duygu, düşünce ve hayallerin söz veya yazıyla güzel, etkili bir şekilde anlatılmasına _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
2.
Soru 2 )Osman Bey, âdeti olduğu üzere kısadan giderek Selçuklu Sultanlığı’nın neden yalnız seksen yıl rahat ettiğini, yüz elli yıldan beri niçin can çekişmekten kurtulamadığını anlattı. Toprağın ikta düzeni bozulduğu için devletin vergiden, haraçtan bir şey umamayacağını, şimdiki Sultan Giyasüddin Keyhüsrev’i indirip yerineoturmakla hiçbir şeyin değişmeyece ğini söyledi. Bir ülke nasıl ele geçirilir, nasıl elde tutulur, bilmeyenlere bu işlerin neden kolay geldiğini utangaç bir gülümsemeyle açıkladı.
Bu metinden hareketle edebiyatın hangi bilim dalıyla ilişkisi olduğu söylenebilir?
3.
Soru 3 )• Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine denir.
• Bir dilin bilinen tarihî seyri içindekendinden ayrılmış olup bazı farklı lıklar gösteren kollarıdır.
• Genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek ya da dile yeni kelimeler katarak oluşturulan özel dildir.
Bu cümleler aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi yazma sürecinin aşamalarından değildir?
5.
Soru 5 )Dağlar içinde, göl kenarında bir yerleşim yeri İznik. Bereketli toprağı, ılıman iklimi, her mevsim rengârenk olan doğası kadar farklı uygarlıklara ait tarihî eserleri ve Osmanlı coğrafyasının farklı noktalarındaki mimari eserleri süsleyen çinileri ile biliniyor.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eki kullanılmamıştır?
8.
Soru 8 )Satıcı iskemlesine oturdu; Hasan da merakla karşısına geçti.
Bu dört yanı duvarlı, tek kat, basık ve toprak evde öyle canı sıkılıyordu ki… Şaşarak, eğlenerek seyrediyordu: Mukavvaya benzettiği kalın deriyi iki tarafı keskin incecik sapsız bıçağı ile kesişine, ağzına bir avuç çivi dolduruşuna, deriparçalarını pis bir suya koyup ıslatışı na bakıyordu.
Bu metinde hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir bakış açısı ile yazılmıştır?
10.
Soru 10 )Uyku esnasında yürümem beni korkutmamıştı. Beni mahveden hakikatle hayal(I) arasındaki bu korkunç ayrılıktı(II). Bitkin bir hâlde yavaş yavaş eve(III) döndüm. Dönemeçte yarı giyinik bir hâlde perişan babama(IV) rastladım.
Bu metindeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi türemiş isimdir?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir ölçü kullanılmıştır?
12.
Soru 12 )İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları, düşünen, duyan ve hareketeden bir insan gibi gösterme sanatı na teşhis (kişileştirme) denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis (kişileştirme) sanatı yoktur?
13.
Soru 13 )Yiğit kendini öğende
Oklar menzilin döğende
Şeşper kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir
Bu dörtlük konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
14.
Soru 14 )titrek(I) bir mum ışığı kadar mahzun yarısı kapalı pencerelerden geliyor bir(II) türkü kenara çekilip biraz durduk eskiden o(III) türküden daha mahsunduk nasıl çatlarsa dal(IV) uçları arzuyla öyle istekle geçiyor bulutlar
Bu metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat değildir?
15.
Soru 15 )İsim ya da fiil kök ve gövdelerine getirilen isim yapım ekleriyle oluşturulan sıfatlara türemiş sıfat denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sıfat kullanılmıştır?
16.
Soru 16 )Dinlenen konuyla ilgili bilgilerden sadece ilgi ve ihtiyaca yönelik olanlara odaklanmaya _________ denir.
Bu cümlede tanımı verilen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Vakti zamanında çok yardımsever bir padişah varmış… Fakirlere ramazanlarda yiyecek, bayramlarda giyecekdağıtırmış… Yılda bir gün de sarayı nın karşısındaki çeşmenin bir musluğundan yağ, bir musluğundan da bal akıtır, herkesin duasını alırmış… Gene böyle çeşmenin musluklarından yağ ile bal aktığı bir gün ihtiyar bir kadın çeşmeye gelmiş. Elindeki testiye yağ doldurmuş. O sırada padişahın yaramaz oğlu da sarayın penceresinden okunu çekip ihtiyar kadının testisini parçalamış. Zavallı kadın da “Hey oğlum, ben sana ne yaptım da testimi kırdın?” demiş.
Bu metinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?
18.
Soru 18 )• Buzun üzerine bastığı gibi(I) göletin içine gömüldü.
• Cebinde bilet almaya yetecek kadar(II) parası yoktu.
• Bundan sonra da bir iki ay için(III) Ankara izinlisiyim.
• Çocuk ve(IV) babası evlerine varmak üzereydi.
Bu cümlelerdeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi edat değildir?
19.
Soru 19 )Bir kartal, yüksek bir kayanın üzerinden çullanıp bir kuzuyu kapıvermiş. Onu görünce kargaya da bir heves gelmiş: “Ben yapamaz mıyım sanki? Nem eksik? Ben de kuşum!” demiş. Hemen atılıp koca bir koça konmaz mı? Tırnakları büklüm büklüm yünlere takılmış, bir türlü kurtaramamış. O öyle çırpınadursun, öte yandan çoban da, “Buna ne oluyor?” diye bakarmış. Kalkıp gelmiş, tutup kanatlarının ucunu kesmiş, akşam olunca da çocuklarına götürmüş. Çocuklar, “Bu ne kuşudur?” diye sorunca çoban: “Benim bildiğim alakarga ama kendisine sorarsan kartalım diyor.” demiş.
Bu metin aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnek olabilir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Türk Dili ve Edebiyatı 1 ders özetlerine de Türk Dili ve Edebiyatı 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait diğer dönem yani Türk Dili ve Edebiyatı 1 1. dönem soruları, Türk Dili ve Edebiyatı 1 3. dönem soruları Türk Dili ve Edebiyatı 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020