Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
14 Nisan 2020
1.
Soru 1 )Cezmi: “Efendim! Üç gündür uğraşıyoruz, iki saat evvel yaka yaka geldik, topa tüfeğe meydan kalmadı.” cevabını verince Adil Giray, hemen kendi yanında bulunan fırka ile imdada şitab ederek Tatarlar doludizgin bir çeyrek içinde cenk yerine ulaştılar ve ayaklarının tozuyla silah kullanmaya başladılar. Şehzade, askerin geride kalan fırkalarını da hususi emirlerle davet eylemişti. Birbirini müteakip onların da birazı yetişti. Aradan bir saat geçer geçmez Tatarların gelişiyle bir kat daha kuvvet bulan Türk askeri İran ordusunu bütün bütün mahv ve perişan eyledi.
Bu parçanında yazar eserini oluştururken aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanmıştır?
2.
Soru 2 )Sıtkı Bey: – Kalede kalmak isteyenler bir tarafa ayrılsın.
Bir Gönüllü: – Hep burada kalmak istiyoruz ki buraya geldik. Birbirimizden niçin ayrılacağız?
Sıtkı Bey: – (Hiç kimseye iltifat etmeyerek) Ağalar, düşman suyu geçti, şehrin öbür tarafında herkes birbirine giriyor. Memleket bir iki gün kadar bütün muhasaraya uğrayacak gibi görünüyor. Allah zeval vermesin devlet kalesini kendi askeriyle de muhafazaya kadirdir. İçinizden her kimse burada bulunmak istemezse paşadan izin var. Hemen bugün dışarı çıksın.
Bir Gönüllü: – Düşman çok, asker az! Bizi azaltmak mı istiyorsunuz?

Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
3.
Soru 3 )Rize’nin geleneksel mimarisi, sosyal ve kültürel değerleri de doğası kadar özel. Amansız bir coğrafyanın dayattığı zorunluluklar, estetikten vazgeçilmeden uygulanmış ve bugün hayranlık uyandıran yöresel üslubu doğurmuş. Temel ve zemin katı taş, üst katları ahşap olarak tasarlanan Rize evleri, ahşabın etkisiyle nefes alır ve yaz sıcaklarında serin, kış soğuklarında sıcak kalırmış. “Dolma taş yöntemi” denilen teknikle yapılan evlerin taş zemin katı üzerinde yükselen ahşap karkas kafeslere birer büyük nehir taşı konulur, çevresi doldurulurmuş.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
4.
Soru 4 )Göndergesel işlev, dilin bilgi verme işlevidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu işlevde kullanılmıştır?
5.
Soru 5 )I. Olay hikâyelerinde hayatın içinden bir kesit sunulur.
II. Durum hikâyelerinde okuyucuda merak ve heyecan uyandırılır.
III. Olay hikâyelerinde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri daha belirgindir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmamıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi farklı yolla oluşturulmuş bir birleşik isimdir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki almış bir isim kullanılmıştır?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrılma durum eki kullanılmıştır?
10.
Soru 10 )Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?
11.
Soru 11 )Aralarında ilgi bulunan iki kavramdan zayıf olanın güçlüye benzetilmesine teşbih (benzetme) denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde benzetme yapılmıştır?
12.
Soru 12 )Her(I) gün yeni bir göç başlar içimde
Sökülür çadırlar ve atlar eyerlenir
Adına yemin verdiğim o(II) çocuklar
Sınanan birer ılgardır, yollar yorgun(III) düşer
Yeni(IV) iskânlara ulanırlar.

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?
13.
Soru 13 )Kâğıtları masada gelişigüzel bırakıp odadan çıktı.
Bu cümlede isim çekim eklerinden hangisinin örneği yoktur?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerin hangisinde redif kullanılmamıştır?
15.
Soru 15 )Koç sürüsü(I) dalgalar toslaşır gerine gerine
Ötede yıkkın bir balıkçı(II) köyünün çiçeksiz(III) evleri
Evler ki denizlerde olup bitenleri bilmez
Bense bu kaderi(IV) iyi bilirim, benim adım kepez

Bu dizelerdeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi basit yapılıdır?
16.
Soru 16 )Hangi yayla karlı, nerde çiçek çok Gel seninle orda olalım çocuk. Bulutlar, bulutlar.. iç içe girmiş Bulutlar ki göğe perdeler germiş.
Yukarıdaki dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi masal türlerinden değildir?
18.
Soru 18 )“Doğru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat olarak kullanılmıştır?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?
20.
Soru 20 )Arpaya muhtaç yoksul bir eşekken
Başıma taç konmasını beklerdim

Helalinden rızk isterken
Bütün servetimi haramilere kaptırdım

Bu dizeler aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Türk Dili ve Edebiyatı 1 ders özetlerine de Türk Dili ve Edebiyatı 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait diğer dönem yani Türk Dili ve Edebiyatı 1 1. dönem soruları, Türk Dili ve Edebiyatı 1 3. dönem soruları Türk Dili ve Edebiyatı 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020