Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
29 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun veya bir topluluğun üyelerinin kullandığı; genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek veya yeni kelimeler, deyimler katarak oluşturulan özel dildir.
Bu cümlede tanımı yapılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )I. Tiyatro
II. Edebiyat
III. Opera
IV. Heykel
Numaralanmış terimlerden hangileri dramatik(ritmik) sanatlardandır?
3.
Soru 3 )Edebiyatın sosyolojik imkânı, temelde edebiyat-toplum ilişkisini kurcalamak ve her iki alan arasında kopmaz bağların mevcudiyetini dile getirmektir. Ne edebiyat toplumdan ne de toplum edebiyattan bağımsız algılanabilir. Edebiyat doğrudan toplumsal gerçekliği ve toplum olaylarını anlatmasa dahi toplumsal yapı ile ilgili olmak, ondan etkilenmek durumundadır. Çünkü edebiyatın oluştuğu, geliştiği ve anlatıldığı ortam tamamıyla toplumdur.
Bu paragrafta üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Bazı tat ve kokuların insan üzerinde sihirli bir etkisi vardır. Bu sihirli güç sizi bugünden alıp geçmişte bir yolculuğa çıkarır. Bazen çocukluğumuza, bazen bir bayram anısına, bazen de eski bir dost ziyaretine alır götürür. Akide şekerinin tadında da bu sihirli gücü bulursunuz, göz alıcı renkleriyle, damağınızda bıraktığı tatla geçmişin özlemini dindiriverir. Elmasları, yakutları, zümrütleri andıran renkleriyle; güllü, tarçınlı, karanfilli ve elbette naneli aromalarıyla bu lezzet Osmanlı’da hangi tatta ise bugün de aynı tattadır.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdakilerinhangisinden yararlanılmamış tır?
5.
Soru 5 )Kamyonuyla Ankara’dan İstanbul’a yük götüren bir şoför, Bolu Tüneli’nin girişinde, üstünde “
4.00 m” yazan bir uyarı tabelası görmüş ve kamyonundan inip yükünü kontrol ederek böylece kamyonun tünele girebileceğini anlamıştır.
Bu iletişim örneğiyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )• Olay hikâyesi Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından geliştirilmiştir.
• Durum hikâyesinde olaydan çok günlük yaşamın bir kesiti anlatılır.
• Olay hikâyesinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanık’tır. Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
7.
Soru 7 )Aşağıdaki parçalardan hangisi bir hikâyenin serim bölümünden alınmıştır?
8.
Soru 8 )Kılıçlar parlayıp toplar atıldı
İki asker birbirine katıldı
Erişti bak Nusret, birden alındı
Şükür Hak Yezdan’a!, der Yusuf Paşa

Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?
10.
Soru 10 )Geniş(I) alnındaki kırışıklıklar ve gözlerdeki o hiçbir(II) zaman silinmeyen hüzün(III), sivri çenenin kendiliğinden alaycı ve hiçe sayan anlamını değiştiriyor, tilki çenesine bile kendilerine uygun(IV) bir anlam veriyordu.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?
11.
Soru 11 )Mecliste ârif ol kelâmı dinle
İl, iki söylerse sen birin söyle
Elinden geldikçe sen iyilik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma

Bu dörtlük, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinin hangisine örnektir?
12.
Soru 12 )Elvan çiçeklerden sokma başına
Kudret kalemini çekme kaşına
Beni unutursan doyma yaşına
Gez benim aşkımla yâr melil melil

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki dizelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
14.
Soru 14 )-Söyleyeni belli değildir.
-Olağanüstü olaylar anlatılır.
-Yer ve zaman belirsizdir.
Özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerin hangisinde “gibi” edatı cümleye benzetme anlamı katmaktadır?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl özelliği göstermektedir?
18.
Soru 18 )İlkokullarda ve anaokulunda çocuklara hayata dair gerçeklikleri öğretmek için kahramanları hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar olan kısa hikâyeler okunmalıdır. Bu yolla çocukların verilmek istenen mesajı kolay bir şekilde alması amaçlanır.
Bu parçanınya göre ilkokul ve anaokulunda çocuklara okutulması en uygun tür aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır?
20.
Soru 20 )-Şaşırma
-Sevinç
-Uyarı
Aşağıdakilerin hangisinde ünlem, cümleye bu anlamlardan birini katmamıştır?

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Türk Dili ve Edebiyatı 1 ders özetlerine de Türk Dili ve Edebiyatı 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait diğer dönem yani Türk Dili ve Edebiyatı 1 2. dönem soruları, Türk Dili ve Edebiyatı 1 3. dönem soruları Türk Dili ve Edebiyatı 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020