Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )I. Birbirinden bağımsız yirmi hikâyeden oluşur.
II. Hem destan hem de halk hikâyesinin özelliklerini taşır.
III. Nazım-nesir karışık yazılmıştır.
“Dede Korkut Hikâyeleri” ile ilgili bu özelliklerden hangileri doğrudur?
2.
Soru 2 )Duydun Yûsuf’u kuyu içinde vay,
Sabırla beklerdi kuyuda o ay.

O kuyu ne kadar derindir bilmez,
Çağırsa sesi dıştan işitilmez.

Çağırdı, ses gitmeyince dışarı,
Vazgeçti bu işten bağırmaz gayrı.

Bir mesneviden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâyecilerinden biridir?
4.
Soru 4 )Haber kipleri zaman anlamı taşırken dilek kipleri fiile gereklilik, şart, istek ve emir anlamlarını verir.
Buna göre aşağıdaki fiillerin hangisi haber (bildirme) kipiyle çekimlenmiştir?
5.
Soru 5 )Oluş fiilleri, zamanla meydana gelen değişmeyi gösteren fiillerdir ve kendiliğinden gerçekleşir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili vardır?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi azlık-çokluk (miktar) zarfıdır?
7.
Soru 7 )Göktürk Kitabeleri aşağıdakilerden hangisi adına dikilmemiştir?
8.
Soru 8 )12. yüzyılda, Edip Ahmet Yüknekî tarafından kaleme alınmıştır. Hakaniye lehçesiyle (Karahanlı Türkçesi) yazılmıştır. Eserde bilginin faydası, cehaletin zararları, iyi ve kötü huylar üzerinde durulmuştur. Dinî, ahlaki, didaktik bir eserdir.
Bu metinde sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Uzaklar seçilmiyor
Gönüldür geçilmiyor
Gönül bir top ibrişim
Dolaşmış açılmıyor
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10.
Soru 10 )Nesne alamayan fiillere geçişsiz fiil denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili geçişsizdir?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) kullanılmamıştır?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan “de, da”nın yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisiİslamiyet’in kabulünden sonra olu şan Türk destanlarındandır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi efsanenin özelliklerinden değildir?
15.
Soru 15 )• Anayasamıza göre her bir vatandaş dilekçe ve bilgi edinme hakkına sahiptir.
• Tutanaklarda görüş ve yorumlara yer verilir.
• Belli bir konuyu ihtiva etmeyen imzasız dilekçeler işleme konmaz.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
16.
Soru 16 )Utku, marketten süt alacakmış.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Çocuklar evde koşuştururken masadaki vazoyu kırdı.
Bu cümlenin nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )16. yüzyılın sonlarına doğru yazılan ___________, roman türünün dünyadaki ilk başarılı örneği kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19.
Soru 19 )I. Destanlar, mesneviler ve halk hikâyeleri edebiyatımızda roman türünün oluşumuna zemin hazırlamıştır.
II. İlk yerli romanımız Gülnihal’dir.
III. İlk yerli roman örnekleri dil, anlatım ve teknik bakımından yetersizdir.
“Tanzimat romanı” ile ilgili verilen bu cümlelerden hangileri yanlıştır?
20.
Soru 20 )Servetifünun romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Türk Dili ve Edebiyatı 3 ders özetlerine de Türk Dili ve Edebiyatı 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait diğer dönem yani Türk Dili ve Edebiyatı 3 1. dönem soruları, Türk Dili ve Edebiyatı 3 3. dönem soruları Türk Dili ve Edebiyatı 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020