Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
29 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden sonra ortaya çıkan Türk destanlarından değildir?
2.
Soru 2 )Bir milleti derinden etkileyen savaş, afet, kıtlık, felaket, göç, kahramanlık gibi gerçek olayların olağanüstü ögelerle süslenerek anlatıldığı uzun, manzum ürünlere _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi yapma destanların özelliklerinden değildir?
4.
Soru 4 )Türk edebiyatının ilk yerli romanı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi efsane ile masalın ortak özelliğidir?
6.
Soru 6 )Ahmet Cemil, günün birinde “Mirat-ı Şuun” adlı gazetede çalışmaya başlar.
Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nin roman yazarlarından değildir?
8.
Soru 8 )Romanlarında Anadolu’yu ve Anadolu insanını ayrıntılarıyla işlemiştir. Batıl inançlar, din ve Batılılaşma üzerine geliştirdiği görüşleriyle ön plana çıkmıştır. Çalıkuşu romanı ile hak ettiği üne kavuşmuştur.
Bu cümlede sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden değildir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili istek kipiyle çekimlenmiştir?
13.
Soru 13 )Dinle, söyleyeyim sabır hâlini,
Cümle âlem sabra verdi malını

Tüm bozguncuları mat eder sabır
O sebepten mutluluk ihsanıdır

Sabrın her yerde iyiliktir işi
Dayim azad eder yâd ve bilişi

Bir mesneviden alınan bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilin yapısı diğerlerinden farklıdır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarından değildir?
16.
Soru 16 )• Dede Korkut Hikâyeleri destan özelliği taşıyan on iki hikâyeden oluşur.
• Kerem ile Aslı, dinî halk hikâyelerine örnektir.
• Mesnevi divan edebiyatında çağ daş hikâye ve romanın yerini tutmuştur.
Yukarıdaki cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki altı çizili zarflardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetetkisinde gelişen Türk edebiyatı nın geçiş dönemi (11-12. yy.) sanatçılarından değildir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmıştır?
20.
Soru 20 )Benüm bir isteğüm vardur Kerim’den
Münkir bilmez evliyânun hâlinden
Kaygusuz’am ayrı düştüm pirimden
Ağlar gelir şahım Abdal Musa’ya

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Türk Dili ve Edebiyatı 3 ders özetlerine de Türk Dili ve Edebiyatı 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait diğer dönem yani Türk Dili ve Edebiyatı 3 2. dönem soruları, Türk Dili ve Edebiyatı 3 3. dönem soruları Türk Dili ve Edebiyatı 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020