Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )• İpli, el, araba, parmak, iskemle gibi türleri vardır.
• Anadolu’da korçak, kudurcuk, kaburcuk, koğurcak gibi isimlerle yaşar.
• Türk oyununda iki tane başkahramanı bulunmaktadır. Bunlar İbiş ve İhtiyar’dır.
Özellikleri verilen geleneksel Türk halk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Geleneksel Türk halk tiyatrosundaki Pişekâr, Karagöz oyunundaki hangi kahramana benzemektedir?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumsuzdur?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiildir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümle değildir?
7.
Soru 7 )Yanlış geleneklerin eleştirildiği, Batılı anlamdaki ilk tiyatro oyunumuz ________
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
8.
Soru 8 )Birden çok yargıyı, düşünce ve iste ği bildiren cümlelere birleşik cümle denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapısına göre birleşik cümle değildir?
9.
Soru 9 )Çocukluğumda bir arife günü Eyüp Türbesi’nde içimi dolduran derin heyecan ve garip huşu yine ortaya çıkmıştı. O sabah sekiz tane kınalı kocaman koyunun ahırdan melemeleri işitiliyordu. Bahçenin bir köşesinde derin bir çukur kazılmış, büyükbabam kollarını sıvamış kurbanları kesmeye hazırlanıyordu. Her koyunun kimin için kesildiğini anlattı: “Bu Kemal’in, bu Refet’in ruhu için, şu senin.”
Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?
10.
Soru 10 )• Anılar yaşandığı dönemi yansıtan bir belge niteliği taşır.
• Türk edebiyatında ilk anı örneği Divanü Lügati’t Türk’tür.
• Anı türü “anı portre” ve “düz anı” olmak üzere iki grupta toplanır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi haberi oluşturan unsurlardan (5N – 1K kuralı) değildir?
13.
Soru 13 )Bilinçsizce kullanılan sanayi tipi aletler ölüme hatta yaralanmalara neden olabilir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Batı kültürü etkisinde gelişen Türk edebiyatının dönemlerinden değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi reklam metinlerinin oluşturulmasındaki temel ilkelerdendir?
16.
Soru 16 )Batı’da da şiir hem bir yetenek hem de sabırlı bir bilgi işi olarak anlatılagelmiştir. Bazı edebî anlayışlar daha çok ilhama bazıları daha çok zekâ gücüne önem vermişlerse de şair hepsinde bilen, arayan, bulan hele dilin doğrusu yanlışı kendinden sorulan adamdır. Batı’da sanatkârların en şuurlusu, işini en bile bile yapan, tesadüfe en az pay bırakan şairdir diyebilirim.
Bu parçanın aşağıdaki öğretici metinlerin hangisinden alınmış olabilir?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü deneme değildir?
18.
Soru 18 )Yeni ressamlar geçmişi yok saymak şöyle dursun ona her zamankinden daha fazla başvuruyorlar. Eski ressam için geçmiş çok defa kendi ustasından ibaretken yeni ressam bütün insanlığın geçmişini, mağara devrinden bu yana, kendi geçmişi biliyor. Hiçbir devirde resmin geçmişi ressamların önüne bugünkü kadar cömertlikle serilmemiş ve eserlerine girmemiştir.
Bir denemeden alınan bu metinde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki reklam türlerinden hangisi diğerlerine göre daha etkilidir?
20.
Soru 20 )AYŞE : Gece mi çıkacaksın yola?
AHMET : Evet, bu gece…
AYŞE : Geriye dönecek misin?
AHMET : Bilmem, belki bir gün…
Bu diyalogda Ahmet’in kurduğu cümleler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Türk Dili ve Edebiyatı 4 ders özetlerine de Türk Dili ve Edebiyatı 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersine ait diğer dönem yani Türk Dili ve Edebiyatı 4 1. dönem soruları, Türk Dili ve Edebiyatı 4 3. dönem soruları Türk Dili ve Edebiyatı 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020