İslam Kültür ve Medeniyeti 1

admin
Ocak 11, 2020
1.
Soru 1 )“Bir milletin dinî, ahlakî, iktisadî,lisanî, aklî birikimlerinin bir bütünü dür.”
Ziya Gökalp bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisini tanımlamıştır?
2.
Soru 2 )Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi unsurlarındandır?
4.
Soru 4 )“Medeniyet, tanımı itibariyle bütün insanlığa hitap eden tarih olgusudur. Tek kişi ya da insanlığa dönük cephesiyle medeniyet, insanın sadece fiziki ya da fizyolojik ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem olmakla kalmaz aynı zamanda manevi-ahlaki, metafizik ve kültürel isteklerini dekarşılamak amacını taşır. İnsanı bü tün cepheleriyle ele alır.”
Bu tanımda medeniyetin aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılabilir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de “akl-ı selim’’ kavramının karşılığı olarak kullanılmıştır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi tevhit anlayışına uygun değildir?
7.
Soru 7 )“... Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin...’’
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın hürriyet anlayışına uygun değildir?
9.
Soru 9 )İslam kültür ve medeniyeti, karşılaş tığı İran, Yunan ve Hint gibi medeniyetlerden aldıklarını İslam potasında eritmiş, bunlardan tevhide uygun olanını kullanmış, aykırı olanını ise ya ıslah etmiş ya da reddetmiştir.
Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin aşağıdaki esaslarından hangisi ile ilgilidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yerelliğe verdiği öneme örnek oluşturmaz?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde yönetim anlayışının esaslarından biri değildir?
12.
Soru 12 )“İş, ehli olmayan kişilere verilince kıyameti bekle, kıyametin kopması pek yakındır.”
Bu hadiste aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temel özelliklerinden biri değildir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinde ilim kurumlarından biridir?
15.
Soru 15 )Kütüb-ü Sitte adı ile bilenen eserler hangi alanda yazılmıştır?
16.
Soru 16 )Şehir halkının şer’i emir ve yasaklara uymasını sağlamakla görevli olan, ölçü, tartı, mal ve ücretleri kontrol eden, şehirdeki ticari ve bazı amme davalarına bakan belediye teşkilatına hisbe denir.
Buna göre İslam toplumunda hisbe faaliyetinin yerleşmesinde aşağıdaki ayetlerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
17.
Soru 17 )Bir müminin, Allah’ı görüyormuş gibi işlerini en güzel şekilde yapmasıanlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )İnsanın mensup olduğu dine, etnik kökene, toplumsal konuma ve cinsiyetine bakılmaksızın can, mal, namus, inanç ve aklının korunması ilkesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )• Tasavvufun sosyal hayattaki kurumsal yapılarıdır.
• Şiir, musiki ve güzel sanatlar alanında önde gelmektedir.
• Esas görevi, mensuplarına İslam ahlakını ve tasavvuf terbiyesini kazandırmaktır.
Bazı bilgileri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )“İstanbul’da Kırkçeşme sularını Sarıyer ormanlarından uzun bir isale hattı ile İstanbul’a getiren Mimar Sinan, boru hattının her iki tarafından yirmişer arşınlık bir mesafe içinde bina, mandıra ve ahır yapımını ve gübre yığılmasını bir ferman ile yasaklattırmıştır.”
Bu yasak ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 ders özetlerine de İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait diğer dönem yani İslam Kültür ve Medeniyeti 1 1. dönem soruları, İslam Kültür ve Medeniyeti 1 3. dönem soruları İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020